Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

7.6.2024 Okresné športové hry seniorov - poďakovanie

7.6.2024 Okresné športové hry seniorov - poďakovanie. V tento deň sa stal aj malý zázrak, čo sa týka počasia, lebo pôvodná predpoveď hovorila, že o 7:00 končí nočný dáždik a potom bude počasie ideálne na športovanie. Ale presne v tom čase sa obloha zatiahla úplne na čierno, pridali sa hromy, blesky a nastala riadna búrka. Improvizované riešenie v zrekonštruovanom Spolku sa vydarilo a akciu sme nakoniec zvládli s úspechom a počasie bolo nakoniec super. V tento deň sa stretlo okolo 70 seniorov z 7 ZO JDS, aby sa zúčastnili Okresných športových hier seniorov JDS v Štiavnických Baniach. Okrem Š. Baní boli účastníci aj z B. Štiavnice, Baďana, Slovenskej Ľupče, Kľaku a Brezna. So seniormi z Ľupče sme nadviazali nové priateľstvo už na akcii v Klastave a Baďani a veríme, že sa s nim opäť stretneme na ďalších podujatiach, Záštitu nad podujatím prijal náš lokalpatriot, europoslanec Robert Hajšel už po tretíkrát, čo si nesmierne vážime. Má pochopenie pre seniorov, nájde si na nich nielen čas, ale aj akciu podporil cenami pre víťazov. Bez tejto podpory a pomoci by sme nemohli akciu takéhoto rozsahu zrealizovať, preto mu patrí veľké poďakovanie. Vo svojom príhovore sa rozlúčil ako europoslanec, ale prisľúbil, že spolupráca so seniormi bude pokračovať aj naďalej, čo nás veľmi teší. Na príprave a organizácii sa podieľal v plnom rozsahu aj pán starosta Stanislav Neuschl so zamestnancami OcÚ Luciou Kurucovou a Andreou Osvaldovou, aby zabezpečili občerstvenie pre účastníkov. Na akcii sme privítali aj zástupkyne UPSVaRu, pani riaditeľku Mgr. Viktóriu Majer, Mgr. Slávku Knoppovú a Mgr. Ivetu Buzmovú, ktoré tiež prispeli cenou pre víťazov. Prihovorili sa seniorom, že je veľmi dôležité zúčastňovať sa na takýchto akciách, lebo to zlepšuje fyzické i psychické zdravie seniorov. Na akcii sa ako zástupca KO JDS z B. Bystrice zúčastnil predseda Jozef Tokár a hlavným rozhodcom bol Ján Hlaváč z KO JDS BB. Opäť nám pri zabezpečení priebehu nám pomohli aj mladí študenti z Katolíckej školy, Ivan Šlúch a Dominik Melicherčík. Sme radi, že seniori súťažili zodpovedne a teda nedošlo k žiadnemu zraneniu. Organizátori a pomocníci z každej ZO aktívne pripravili priestor na súťaže v improvizovaných podmienkach a potom už seniori s plným nasadením súťažili v duchu fair play. Výborný obed nám opäť pripravil penzión Vindšachta, veď po športovaní nám aj riadne vyhladlo. Vďaka viacerým podporovateľom sa nám podarilo pripraviť dostatok darčekov, takže verím, že všetci odchádzali spokojní. Bez ohľadu na to, či niekto vyhral alebo nie, verím, že všetci prežili krásny aktívny deň v pohybe, radosti a každý si odniesol domov malý darček. Na záver pán Jozef Tokár, podpredseda OO JDS v Brezne okrem poďakovania, že sa mohli zúčastniť na tejto akcii, nás pozval na krajské športové hry, ktoré sa uskutočnia vo Zvolene 19.6.2024. Už teraz vieme, že mnohí naši seniori sa tam tešia. ÚPRIMNÁ VĎAKA VŠETKÝM, ČO PRISPELI K ÚSPEŠNEJ REALIZÁCII. VÍŤAZOM GRATULUJEME a TEŠÍME SA NA ĎALŠIE SPOLOČNÉ AKCIE.


Zoznam fotogalérií: